CAMPANIE BLACK FRIDAY SALE 2023

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Black Friday Sale 2023 S.C. GEMELLI 2002 S.R.L.

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

1.1. Campania “Black Friday SALE 2023 S.C. GEMELLI 2002 S.R.L.”  este organizata de catre S.C. GEMELLI 2002 S.R.L., cu sediul social in Constanța, str. Traian nr. 64, avand cod unic de inregistrare RO14895828, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J13/2056/2002, avand cont bancar: RO13INGB0000999906343604, deschis la ING Bank NV, reprezentata legal de Galani Mihail, denumit in continuare „Organizator”. 

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament oficial (denumit in  continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii. Prin participarea la aceasta  Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor  prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. 

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezentul Regulament, precum si  dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea campaniei, cu conditia instiintarii  prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL. DENUMIREA, PERIOADA SI ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI 

2.1. Acest Regulament, precum si orice informatie legata de campania Black Friday SALE 2023 (10.11.2023- 12.11.2023) pot fi obtinute in mod gratuit de catre orice solicitant, la telefon 0720 539 618.

2.2. Campania poarta denumirea “Black Friday SALE 2023 S.C. GEMELLI 2002 S.R.L.”.

2.3. Campania se desfasoara pe platforma de comert electronic www.gemellishoes.eu în perioada 10.11.2023- 12.11.2023 si in magazinul Gemelli de pe teritoriul Romaniei in perioada 10.11.2023- 11.11.2023. 

2.4. Dupa data incheierii Campaniei promotionale, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si  nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la  concluzia continuarii Campaniei. 

2.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi/modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii  acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru in mod public pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/gemellishoes/ sau pe platforma de comert electronic www.gemellishoes.eu .  

SECŢIUNEA 3. OBIECTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

3.1. Obiectul Campaniei promotionale il reprezinta produsele comercializate pe platforma de comert  electronic www.gemellishoes.eu  in perioada 10.11.2023- 12.11.2023, marcate special în secțiunea dedicată campaniei promoționale, prin utilizarea codului de reducere furnizat în prealabil, ori produsele disponibile în limita stocului disponibil, în magazinul Gemelli de pe teritoriul României, prin reducerea aplicată la casă.

3.2. Cuantumul reducerilor va fi 30% din pretul initial.

SECŢIUNEA 4. MECANISMELE CAMPANIEI PROMOTIONALE 

4.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpara un produs pe perioada de desfasurare a Campaniei  va beneficia de reducerile specificate.

4.2. Produsele vor fi marcate într-o categorie special dedicată, iar participanții vor putea folosi un cod de reducere, anunțat în prealabil pe platformele sociale și pe platforma de comerț electronic. În urma utilizării acestuia va rezulta prețul final, după aplicarea discountului.

4.3. În magazinul Gemelli de pe teritoriul României, produsele vor fi marcate într-o categorie special dedicată în magazin, iar reducerea se va aplica la casă.

4.4. Nu toate produsele afisate pe platforma de comert electronic www.gemellishoes.eu vor avea discount. La aceste produse, va fi afisat doar pretul initial de vanzare.

4.5. In cazul in care din motive ce tin de integritatea produselor sau a stocurilor nu vom putea onora anumite comenzi integral sau partial, vom contacta fiecare client pentru a îl informa despre situatia aparuta. Totodata, comenzile plasate in perioada promotionala nu se  pot modifica/adauga/completa/elimina. 

4.6. În perioada promoțională produsele care includ personalizări nu vor beneficia de discount.

4.7. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul acestei promotii daca produsele  indeplinesc conditiile prevazute de prezentul Regulament. 

4.8. În perioada 13.11-15.11, toți participanții care au plasat o comandă online în perioada promoțională vor fi contactați telefonic pentru a li se furniza un termen de expediere estimativ, în funcție de disponibilitatea pe stoc și volumul de comenzi înregistrat în perioada promoțională.

4.9. Participantii vor intra in posesia produselor comandate in termen de pana la 21 zile calendaristice de la data la care au fost sunati în vederea consilierii.  

4.10. Campania promotionala nu se cumuleaza cu alte oferte, promotii, reduceri, discount-uri,  vouchere, puncte bonus etc. Totodata, comenzile nu se cumuleaza, fiecare comanda plasata este de  sine statatoare. Nu se pot plasa mai multe comenzi, iar ulterior sa se cumuleze. 

SECŢIUNEA 5. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI 

5.1. Imposibilitatea participantilor de a intra in posesia produselor participante la Campanie din  motive independente de vointa Organizatorului, exonereaza Organizatorul de orice raspundere. 

5.2. Organizatorul este absolvit de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre  participanti si/sau de catre persoanele care ii reprezinta legal în legatura cu produsele achizitionate. 

5.3. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil daca, in caz de forta majora sau de o cauza  independenta de vointa sa, intervin schimbari de date sau chiar daca aceasta actiune va fi modificata  sau anulata. 

5.4. Revendicarile nejustificate si plangerile dovedite ca fiind neintemeiate si abuzive, constituie temei  pentru Organizator pentru a solicita daune-interese. 

5.5. Prin plasarea comenzii, Participantii declara ca au luat la cunostinta si sunt de acord cu cele  mentionate in prezentul regulament al campaniei. 

5.6. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de  desfasurarea Promotiei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila,  litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 SECŢIUNEA 6. INCETAREA, SUSPENDAREA, INTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOTIONALE 

6.1. Campania promotionala poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul in care  stocurile de produse incluse in campanie se epuizeaza. 

6.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inceta oricand Campania de reduceri  promotionale, cu o instiintare prealabila a publicului, in urmatoarele situatii: a.) in caz de forta majora  conform legislatiei in vigoare; b.) in cazul depistarii de activitati de frauda electronica, hacking sau inselatorii; c.) in cazul in care, din motive tehnice sau juridice, nu se poate asigura desfasurarea  regulamentara a Campaniei Promotionale. 

6.3. Prin aducerea la cunostinta publicului a unei astfel de decizii, Campania promotionala va inceta/se  va suspenda de drept si nicio parte interesata nu va putea pretinde continuarea acesteia sau orice fel  de despagubiri. 

6.4. Incetarea sau suspendarea Campaniei promotionale din motivele indicate mai sus, determina  incetarea obligatiilor nascute in sarcina Organizatorului in raporturile cu participantii. 

6.5. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de fraudare a  campaniei, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica  organizarea si desfasurarea campaniei, inclusiv de a modifica procedura de desfasurare a campaniei. 

SECȚIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE: 

Prin participarea la aceasta campanie fiecare Participant isi da acordul, in mod expres si neechivoc,  cu privire la: 

Colectarea si prelucrarea de catre Organizator a informatiilor privind adresa de e-mail pe care  persoanele care participa la Campanie o folosesc pentru a valida comanda plasata precum si a  datelor oferite in acest scop; Participantii isi dau, de asemenea, acordul sa furnizeze date cum ar fi,  dar fara a se limita la: nume/ prenume, adresa domiciliu, nr. de telefon, adresa e-mail, etc. si a  transmiterii acestora catre Organizator in scopul livrarii produselor comandate si care fac obiectul  campaniei stabilita prin acest Regulament; 

Organizatorul va pastra confidentialitatea cu privire la datele personale ale Participantilor si le va  utiliza numai in scopurile stabilite prin Regulament. 

Participantii au, dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de  interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se  adresa justitiei. 

SECŢIUNEA 8. FORTA MAJORA 

8.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut,  independent de vointa Organizatorului si a carui aparitie il pune in imposibilitatea de a indeplini  obligatiile asumate prin acest regulament. Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere daca  derularea campaniei este impiedicata sau intarziata de un caz de forta majora sau daca, urmare a unei  astfel de situatii de forta majora, Organizatorul este impiedicat sa isi execute oricare din obligatiile  asumate conform acestui Regulament. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa  comunice Participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la  aparitia cazului de forta majora. 

SECŢIUNEA 9. LITIGII SI FRAUDE 

9.1. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

9.2. Legea aplicabila este legea romana.

9.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite la urmatoarea adresa Constanta, Str Mircea cel Batran, 146, Gemelli Shoes Showroom, in atentia Departamentului Online, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la data finalizarii Campaniei. Dupa aceasta data, Organizatorul nu va mai lua in consideratie nicio reclamatie.

SECŢIUNEA 10. DISPOZITII FINALE  

11.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a  acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile  acestei Campanii. 

11.3. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament oficial este declarata nula,  celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta  prevederilor declarate nule. In masura posibilului, clauzele anulate se inlocuiesc cu o alta  reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite  de validitate.